ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷದ  ಗ್ರೇಟ್‌ಡೇನ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ರಿಂದ ಫೋ. : 97407-02055

Leave a Reply

Your email address will not be published.