ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹೋಟೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದೋಸೆ ಭಟ್ಟರು , ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್‍, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ ಭಟ್ಟರು, ಸಪ್ಲೈಯರ್‍, ಜ್ಯೂಸ್‍ ಸ್ಟಾಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಮೊ: 90601 72745

Leave a Reply

Your email address will not be published.