ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಐಷರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಿರಬೇಕು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಶಾರದಾ ಆಟೋ, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ. 78291 93243 (08192 236457)

Leave a Reply

Your email address will not be published.